Március 31-ig várjuk olyan helyi közösségek által kitalált és megvalósítani kívánt projekteket várunk, melyek hozzájárulnak az itt élők-dolgozók életminőségének javulásához, Eger fejlődéséhez, és amelyek erősítik a helyi közösségeket.

Különösen várunk olyan kezdeményezéseket, projekteket, melyek állampolgári-közösségi aktivitásra építenek, modern kommunikációs technikákat használnak, újszerű vagy máshol nem támogatott módon foglalkoznak egy-egy témával, a városunkban fellelhető értékekre, erőforrásokra épülnek, és helyi igényekre, problémákra reagálnak.

Alapítványunk támogatásosztási fókuszai:

  • ESÉLY – az egri, Egerben élő kevesebb eséllyel rendelkezők – fogyatékkal élők, szegénységben élők, hajléktalanok, társadalmilag kirekesztett csoportok, személyek életminőségének javítása és aktív részvételével megvalósuló kezdeményezések támogatása.
  • JÖVŐ – azon kezdeményezék támogatása, melyek Egert innovatívabbá, fenntarthatóbbá, klímabarátabbá, “okosabbá” teszik – pl. innovatív, zöld, oktatási programok.
  • ÉLMÉNY – egy izgalmas, barátságos, kultúrabarát város kialakítása; kulturális, ifjúsági, szabadidős programok, lakossági, közösségi kezdeményezések támogatása.

Izgatottan várjuk a pályázatokat idei első kiírásunkra!