l

Esély – Jövő – Élmény Pályázat

ESÉLY – JÖVŐ – ÉLMÉNY

A PÁLYÁZAT LEJÁRT

AZ EGRI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA EGRI KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Az Egri Közösségi Alapítvány 2022. januárjában megkezdi támogató tevékenységét. Az alapítvány célja a közösségi összefogás, a közösségek társadalmi felelősségvállalásának ösztönzése, az aktív állampolgárság és az adományozói kultúra erősítése által az Egerben és környékén élők életminőségének javítása. A cél eléréséhez az alapítvány aktívan gyűjti az adományokat, és ezután is fő feladatának tekinti, hogy helyi erőforrásokat mobilizáljon, vonja be kezdeményezéseibe a helyi cégeket és magánszemélyeket.

Az Egri Közösségi Alapítvány e célból 2022-ben elindítja a következő pályázati alapjait:

ESÉLY – JÖVŐ – ÉLMÉNY

 • Az ESÉLY alap célja az egri, Egerben élő kevesebb eséllyel rendelkezők – fogyatékkal élők, szegénységben élők, hajléktalanok, társadalmilag kirekesztett csoportok, személyek életminőségének javítása és aktív részvételével megvalósuló kezdeményezések támogatása.
 • A JÖVŐ alap célja azon kezdeményezék támogatása, melyek Egert innovatívabbá, fenntarthatóbbá, klímabarátabbá, “okosabbá” teszik – pl. innovatív, zöld, oktatási programok.
 • Az ÉLMÉNY alap célja egy izgalmas, barátságos, kultúrabarát város kialakítása; kulturális, ifjúsági, szabadidős programok, lakossági, közösségi kezdeményezések támogatása.

Mire lehet pályázni?

Olyan helyi közösségek által kitalált és megvalósítani kívánt projekteket várunk, amelyek kapcsolódnak valamelyik fenti témához, és amelyek hozzájárulnak az itt élők-dolgozók életminőségének javulásához, Eger fejlődéséhez és amelyek erősítik a helyi közösségeket.

Különösen várunk olyan kezdeményezéseket, projekteket, melyek állampolgári-közösségi aktivitásra építenek, modern kommunikációs technikákat használnak, újszerű vagy máshol nem támogatott módon foglalkoznak egy-egy témával, a városunkban fellelhető értékekre, erőforrásokra épülnek, és helyi igényekre, problémákra reagálnak.

Lakossági, közösségi kezdeményezések alatt olyan tevekénységeket értünk, amelyet Egerhez kötődő̋ (például itt lakó, tanuló, dolgozó) személyek indítanak, végeznek el, és a város fejlődését és az itt elő közösségek erősítését szolgálják.

Nem támogatunk politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató, állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó, és gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket.

Kik pályázhatnak?

 • Egerben működő, jogi személyiséggel nem rendelkező lakossági csoportok, informális közösségek (klubok, baráti körök, stb.).
 • egri székhelyű és Egerben működő civil szervezetek (egyesület, alapítvány, non-profit kft.),

Nem pályázhatnak: egyházi, for-profit, politikai szervezetek, valamint szakszervezetek, és önkormányzatokból álló civil szervezetek.

Hogyan lehet pályázni?

A mellékelt pályázati adatlap kitöltésével, melyet 2022. március 31-ig kell megküldeni az info@egerkozosalap.hu e-mail címre.

Mekkora összeget lehet igényelni, és milyen költségekre?

Projektenként maximum 100.000 Ft összegre lehet pályázni, minimális összeg nincsen, a teljes keretösszegünk 300.000 Ft.

Olyan költségekre lehet pályázni, amelyek ténylegesen felmerültek a projekt megvalósítása érdekében, nem számolandók el más pályázati támogatások terhére, nem adósság, tartozás, ingatlan vagy földtulajdonszerzés jogcímén merülnek fel. Nem pályázható visszatérítendő áfa sem. Ezen kívül bármilyen költségkategóriát elfogadhatónak tartunk (személyi jellegű költségek, szolgáltatások, utazási költségek, eszközök, egyéb).

A kiválasztás szempontjai, eredményhirdetés és a projektek várható kezdési időpontja

A beérkezett pályázatokat 2022. április 15-ig értékeli az Egri Közösségi Alapítvány kuratóriumából álló bizottság, a támogatásokról az Egri Közösségi Alapítvány kuratóriuma hoz döntést, melynek eredményét 2022. április 20-ig honlapján, Facebook oldalán közzéteszi. Fenntartjuk a jogot, hogy nem osztjuk ki a teljes keretösszeget, illetve nem 100%-ban ítéljük meg a kért támogatást.

A projekteket – a támogatási szerződések megkötését követően – várhatóan 2022. május 1. után lehet kezdeni. A projektek végső megvalósítási határideje: 2022. november 30.

A kiválasztás szempontjai (melyek egyenlő arányban esnek latba – 20%):

 • illeszkedik az Egri Közösségi Alapítvány alapelveihez (amely itt olvasható bővebben – https://www.egerkozosalap.hu/rolunk/)
 • helyi erőforrások által, helyi igényekre, szükségletekre reagál a kezdeményezés és helyben, a helyi közösség érdekében fejti ki hatását,
 • meggyőző abban a tekintetben, hogy a projektterv megvalósítható,
 • ár-érték vagy tervezett költségvetés – tervezett hatás aránya megfelelő,
 • egyéb anyagi és más erőforrások bevonása is megvalósul a projekt lebonyolítása által,
 • több ember, közösség közreműködésével valósul meg.

Külön előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek adománygyűjtési elemeket is használnak.

Az ukrán háború okozta krízisre reagáló egri közösségi kezdeményezéseket is támogatjuk!

Az első évben három projekt támogatását tervezzük, majd a tapasztalatok alapján alakítjuk további támogatási és adománygyűjtő tevékenységeinket.

Egyéb tudnivalók

Az Egri Közösségi Alapítvány a kiválasztott szervezetek kapacitásától és szakmai igényeitől függően mentorálással vagy egyéb együttműködés formájában kívánja támogatni a projektek sikeres megvalósítását. Tehát olyan kezdeményezéseket várunk, amelyek nem csak pénzügyi támogatást szeretnének, hanem nyitottak és képesek az együttműködésre.

A támogatást egy összegben előre utaljuk. A teljes támogatási összeggel számlamásolatokkal szükséges elszámolni, valamint szakmai beszámolót kell benyújtani a támogatási projekt lezárását követően 30 nappal. A programot bemutató képeket, fotókat videókat s egyéb anyagokat is szívesen fogadunk! A tartalmi és pénzügyi beszámolót egy-egy példányban kell benyújtani.

További információ és a pályázat elkészítéséhez segítség kérhető:

info@egerkozosalap.hu  |  +36 70 421 2798 Rakusz Márta  |  www.egerkozosalap.hu

Kapcsolat

Egri Közösségi Alapítvány

Székhely: 3300 Eger, Nagy-Eged u. 46.

Nyilvántartási szám: 10-01-0001223

Adószám: 19311614-1-10

E-mail: info@egerkozosalap.hu

9 + 11 =