l

Esély – Jövő – Élmény Pályázat 2024

ESÉLY – JÖVŐ – ÉLMÉNY

AZ EGRI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA EGRI KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Az Egri Közösségi Alapítvány 2022. januárjában kezdte meg támogató tevékenységét. Az alapítvány célja a közösségi összefogás, a közösségek társadalmi felelősségvállalásának ösztönzése, az aktív állampolgárság és az adományozói kultúra erősítése által az Egerben és környékén élők életminőségének javítása. A cél eléréséhez az alapítvány aktívan gyűjti az adományokat, és ezután is fő feladatának tekinti, hogy helyi erőforrásokat mobilizáljon, vonja be kezdeményezéseibe a helyi cégeket és magánszemélyeket.

Az Egri Közösségi Alapítvány céljai megvalósítása keretében pályázatot hirdet, hogy pénzügyi támogatást nyújtson olyan helyi kezdeményezéseknek, amelyek pozitív változást hozó akciókat hajtanak végre Egerben. Hisszük, hogy Eger lakói tudják a legjobban, hogyan szervezzék meg közösségeiket és civil szervezeteiket, és hogy együttműködve és aktívan, mindenki számára kedvező változást hozhatnak.

ESÉLY – JÖVŐ – ÉLMÉNY

 

  • Az ESÉLY alap célja az egri, Egerben élő kevesebb eséllyel rendelkezők – fogyatékkal élők, szegénységben élők, hajléktalanok, társadalmilag kirekesztett csoportok, személyek életminőségének javítása és aktív részvételével megvalósuló kezdeményezések támogatása.
  • A JÖVŐ alap célja azon kezdeményezék támogatása, melyek Egert innovatívabbá, fenntarthatóbbá, klímabarátabbá, “okosabbá” teszik – pl. innovatív, zöld, oktatási programok.
  • Az ÉLMÉNY alap célja egy izgalmas, barátságos, kultúrabarát város kialakítása; kulturális, ifjúsági, szabadidős programok, lakossági, közösségi kezdeményezések támogatása.

Mire lehet pályázni? A kiválasztás szempontjai.

Olyan helyi közösségek által kitalált és megvalósítani kívánt projekteket várunk, amelyek kapcsolódnak valamelyik fenti témához, illeszkednek az Egri Közösségi Alapítvány alapelveihez (amely itt olvasható bővebben – https://egerkozosalap.hu/rolunk/) hozzájárulnak az itt élők-dolgozók életminőségének javulásához, Eger fejlődéséhez, és erősítik a helyi közösségeket.

Idén úgy döntöttünk, hogy olyan támogatási célokra összpontosítunk, amelyek ötletgazdái 25 év alatti fiatalok, vagy amelyek pozitív hatással vannak egri közösségünk fiataljaira.

Különösen várunk olyan kezdeményezéseket, projekteket, melyek:

  • állampolgári-közösségi aktivitásra építenek; több ember, illetve közösség közreműködésével valósulnak meg,
  • modern kommunikációs technikákat használnak,
  • újszerű vagy máshol nem támogatott módon foglalkoznak egy-egy témával,
  • a városunkban fellelhető értékekre, erőforrásokra épülnek, és
  • helyi erőforrások által, helyi igényekre, problémákra, szükségletekre reagálnak, és helyben, a helyi közösség érdekében fejtik ki hatásukat.

Lakossági, közösségi kezdeményezések alatt olyan tevekénységeket értünk, amelyet Egerhez kötődő (például itt lakó, tanuló, dolgozó) személyek indítanak, végeznek el, és a város fejlődését és az itt elő közösségek erősítését szolgálják.

Íme néhány példa, de a felsorolásnak csak a kreativitás és a megvalósíthatóság szab határt: online/offline események (a kultúra, művészet, környezetvédelem, sport stb. területén); podcast adások; klubok, támogató csoportok; generációk kapcsolódását elősegítő, vagy esélyegyenlőségi kezdeményezések, valamint minden egyéb olyan tevékenység, amely összhangban van a pályázat célkitűzéseivel.

Kik pályázhatnak?

  • Informális csoportok: olyan, Egerben működő, jogi személyiséggel nem rendelkező, legalább három főből álló lakossági csoportok, közösségek, amelyek célja egy közösségen belüli probléma megoldása. Az informális csoport tagjainak legalább 14 évesnek kell lenniük. A kiskorú tagoknak a szülő/gondviselő beleegyezésével kell rendelkezniük a projekt megkezdéséhez.
  • Bejegyzett szervezetek: egri székhelyű és Egerben működő civil szervezetek (egyesület, alapítvány, non-profit kft.).

Nem támogatunk politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató, állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó, és gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket, ezért nem pályázhatnak: egyházi, for-profit, politikai szervezetek, valamint szakszervezetek, és önkormányzatokból álló civil szervezetek.

Hogyan lehet pályázni?

Idén kétlépéses pályázati rendszert vezetünk be:

1. lépés: PÁLYÁZATI INFÓNAP 2024. április 12. 15:00-17:00.

A pályázat benyújtásának feltétele az infónapon való részvétel!

A pályázati infónapon az érdeklődők tovább tájékozódhatnak és kérdéseket tehetnek fel a pályázattal kapcsolatban. Az infónapon segítünk abban, hogy a pályázati ötletek tökéletesítésre kerülhessenek annak érdekében, hogy világos és reális célok, valóban megvalósítható, sikeres pályázatok szülessenek.

Regisztráció az infónapra kötelező: https://forms.gle/C52BUh3xodWySgvX9

2. lépés: PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet, amit 2024. április 30-ig kell megküldeni az info@egerkozosalap.hu e-mail címre.

Mekkora összeget lehet igényelni, és milyen költségekre?

A teljes pályázati keretösszegünk 600.000 Ft, melyből 4-6 szervezetet tervezünk támogatni.

Olyan költségekre lehet pályázni, amelyek ténylegesen felmerültek a projekt megvalósítása érdekében, nem számolandók el más pályázati támogatások terhére, nem adósság, tartozás, ingatlan vagy földtulajdonszerzés jogcímén merülnek fel. Nem pályázható visszatérítendő áfa sem. Ezen kívül bármilyen költségkategóriát elfogadhatónak tartunk (személyi jellegű költségek, szolgáltatások, utazási költségek, eszközök, egyéb).

A kiválasztás szempontjai, eredményhirdetés és a projektek várható kezdési időpontja

A beérkezett végleges pályázatokat az Egri Közösségi Alapítvány kuratóriumi tagjaiból, az alapítvány támogatóiból és önkénteseiből álló bizottság értékeli. A támogatásokról az Egri Közösségi Alapítvány kuratóriuma hoz döntést, melynek eredményét 2024. május 13-ig honlapján, Facebook oldalán közzéteszi. Fenntartjuk a jogot, hogy nem osztjuk ki a teljes keretösszeget, illetve nem 100%-ban ítéljük meg a kért támogatást.

A projektek megvalósítását a támogatás megítélését követően lehet kezdeni. A projektek végső megvalósítási határideje: 2024. november 30.

Külön előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek adománygyűjtési elemeket is használnak, és más erőforrásokat is bevonnak a projekt megvalósításába.

Egyéb tudnivalók

Az Egri Közösségi Alapítvány a kiválasztott szervezetek kapacitásától és szakmai igényeitől függően mentorálással vagy egyéb együttműködés formájában kívánja támogatni a projektek sikeres megvalósítását. Tehát olyan kezdeményezéseket várunk, amelyek nem csak pénzügyi támogatást szeretnének, hanem nyitottak és képesek az együttműködésre.

A támogatást egy összegben előre utaljuk. A teljes támogatási összeggel számlamásolatokkal szükséges elszámolni, valamint szakmai beszámolót kell benyújtani a támogatási projekt lezárását követően 30 nappal. A projektet bemutató képeket, fotókat videókat s egyéb anyagokat is szívesen fogadunk! A tartalmi és pénzügyi beszámolót egy-egy példányban kell benyújtani.

További információ és a pályázat elkészítéséhez segítség kérhető:

info@egerkozosalap.hu | +36 70 421 2798 Rakusz Márta | www.egerkozosalap.hu