Ukrajna Krízis Alap Pályázat

Ukrajna Krízis Alap

AZ EGRI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA EGRI KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Az Egri Közösségi Alapítvány Krízis alapot hozott létre olyan közösségi kezdeményezések, illetve helyi közösségek támogatására, amelyek tevékenysége a helyben élő ukrán menekültek megsegítésére irányul. Az alap célja, hogy rugalmasan tudjunk reagálni a támogatásokkal az aktuális szükségletekre időben, térben és eszközökben. Az alapba érkező támogatások felhasználásáról honlapunkon folyamatosan beszámolunk.

Mire lehet pályázni?

Olyan helyi közösségek által kitalált és megvalósítani kívánt projekteket várunk, amelyek hozzájárulnak az Egerben élő Ukrajnából érkezett menekültek életminőségének fenntartásához, javulásához. Különösen várjuk például azokat a kezdeményezekéseket, melyek célja elősegíteni a menekült gyerekek és fiatalok oktatáshoz való hozzáférését; a menekültek megfelelő egészségügyi, szociális, munkaerőpiaci és mentálhigiénés szolgáltatásokhoz való hozzáférését, integrációjának elősegítését, vagy akár szabadidejük hasznos eltöltését.

Olyan kezdeményezéseket, projekteket várunk, melyek lakossági-közösségi aktivitásra építenek, és a városunkban fellelhető erőforrásokra épülnek.

Lakossági, közösségi kezdeményezések alatt olyan tevekénységeket értünk, amelyet Egerhez kötődő (például itt lakó, tanuló, dolgozó) személyek indítanak, végeznek el.

Nem támogatunk politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató, illetve állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó, továbbá gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket.

Kik pályázhatnak?

  • Egerben működő, jogi személyiséggel nem rendelkező lakossági csoportok, informális közösségek (klubok, baráti körök, stb.).
  • Egri székhelyű és Egerben működő civil szervezetek (egyesület, alapítvány, non-profit kft.).

Nem pályázhatnak: politikai, egyházi, for-profit szervezetek, valamint szakszervezetek és önkormányzatokból álló civil szervezetek.

Hogyan lehet pályázni?

A mellékelt pályázati adatlap kitöltésével folyamatosan a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. A pályázati adatlapot e-mailben kell megküldeni az info@egerkozosalap.hu e-mail címre.

Mekkora összeget lehet igényelni, és milyen költségekre?

Az alap kezdeti keretösszege 300.000 Ft, mely a folyamatosan beérkező támogatások függvényében változik.

Olyan költségekre lehet pályázni, amelyek ténylegesen felmerülnek a projekt megvalósítása érdekében, nem számolandók el más pályázati támogatások terhére, nem adósság, tartozás, ingatlan vagy földtulajdonszerzés jogcímén merülnek fel. Nem pályázható visszatérítendő ÁFA. Ezen kívül bármilyen költségkategóriát elfogadhatónak tartunk (személyi jellegű költségek, szolgáltatások, utazási költségek, eszközök, egyéb).

A kiválasztás szempontjai, eredményhirdetés és a projektek várható kezdési időpontja

A beérkezett pályázatokat az Egri Közösségi Alapítvány kuratóriumából álló bizottság folyamatosan értékeli, a támogatásokról az Egri Közösségi Alapítvány kuratóriuma hoz döntést, melynek eredményét az Alapítvány honlapján, Facebook oldalán közzéteszi. Fenntartjuk a jogot, hogy nem osztjuk ki a teljes keretösszeget, illetve nem 100%-ban ítéljük meg a kért támogatást.

A projekteket – a támogatási szerződések megkötését követően – várhatóan 2022. augusztus 15. után lehet kezdeni.

Külön előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek adománygyűjtési elemeket is használnak.

Egyéb tudnivalók

Az Egri Közösségi Alapítvány a kiválasztott szervezetek kapacitásától és szakmai igényeitől függően mentorálással vagy egyéb együttműködés formájában kívánja támogatni a projektek sikeres megvalósítását. Tehát olyan kezdeményezéseket várunk, amelyek nem csak pénzügyi támogatást szeretnének, hanem nyitottak és képesek az együttműködésre.

A támogatást egy összegben előre utaljuk. A teljes támogatási összeggel számlamásolatokkal szükséges elszámolni, valamint szakmai beszámolót kell benyújtani a támogatási projekt lezárását követően 30 nappal. A programot bemutató képeket, fotókat videókat s egyéb anyagokat is szívesen fogadunk! A tartalmi és pénzügyi beszámolót egy-egy példányban kell benyújtani.

További információ és a pályázat elkészítéséhez segítség kérhető:

info@egerkozosalap.hu  |  +36 70 421 2798 Rakusz Márta  |  www.egerkozosalap.hu